Banner 2

افـسردگی‌ انسان عصر صنعتی

افـسردگی‌ انسان عصر صنعتی

سقوط نرخ بهره،فروریختن اعتماد عمومی و رکود فعالیت‌های اقتصادی هـمواره‌ تـوجه‌ سـیاست‌گذاران‌ اقتصادی را به خود جلب کرده است.این عوامل بیش از آنچه بر یک کشور‌ و یا بـازارهای اقتصادی اثر بگذارد جسم و روان انسان‌ها را دچار ضایعه می‌کند که‌ ضایعاتی آشکار نیست.بـه‌ همین‌ جهت کمتر دیـده مـی‌شود آثار ظاهری افسردگی که گریبان‌گیر بالغ بر سیصد و سی میلیون نفر از جمعیت جهان است چون بیماری‌های دیگر با سروصدا انعکاس پیدا کند.نود درصد از این‌ بیماران معمولا به روش‌های درمانی دسـترسی ندارند و آنرا فرو می‌خورند و دم برنمی‌آورند.تعداد بیماران قلبی و ایدز است.در بسیاری از موارد این بیماری حتی امکان تشخیص ندارند زمانی که بیماری‌های جسمی‌،سرطان‌های‌ ناشی از محیط زیست و بیماری مسری عفونی شایع مـی‌شوند فـریادها و تظاهرات خشم‌آلود طرفداران محیط زیست فضای جهان را انباشته می‌کند ولی افسردگی به دلیل آن‌ که یک بیماری خزنده و آرام است‌ انعکاسی‌ در هیچ‌جا ندارد.

در بسیاری از موارد افسردگی مانند بیماری‌های دیگر عارضه‌ای است که عـلت آن تـاثیر عوامل خارجی بر ساختار بدن انسان و ایجاد مشکل برای روند عادی سلامت‌ فرد‌ است.در سرطان‌ها،عامل بیماری رشد می‌کند، اطراف خود را مورد تجاوز قرار می‌دهد و به صورتی کنترل نـشده مـوازنه سلامت بدن را معرض تهدید می‌کند.در افسردگی،نوعی احساس‌ تدریجا‌ انسان‌ را به سوی مراحلی خطرناک‌ از‌ فقدان‌ سلامت‌روان سوق می‌دهد.

لوئیز و الپرت یک زیست‌شناس انگلیسی که از افسردگی رنج می‌برد می‌گوید همانطور کـه یـک تـومور بدخیم سرطانی رشد‌ می‌کند‌ افـسردگی‌ نـیز

با وخامت‌ انسان‌ را به مراحلی از غمگینی ناخواسته سوق می‌دهد، زیست پزشکی مدرن MODERN O-MEDICINE اخیرا ریشه‌های مولکولی هم سـرطان و هـم‌ افـسردگی‌ را‌ مورد مطالعه قرار داده است ولی تا این لحظه شـناخت‌ ضـایعات این دو پیشرفتی اندک داشته است.در سرطان‌ها تومورهای سرطانی قابل رؤیت هستند،می‌توان آن‌ها را ردیابی‌ کرد‌ و شاید‌ از بافت‌های سالم جـدا سـاخت،ولی در مـورد افسردگی بیماری فقط‌ احساس‌ می‌شود،بدین معنی که بخشی از بـدن انسان احساسی ذهنی را ایجاد می‌کند و بر بقیه اعضای‌ بدن‌،و به‌ ویژه به اندیشه او تسری می‌دهد؛و به عنوان یـک بـیماری مـربوط به‌ سیستم‌ عصبی‌ با حساسیتی وحشتناک بر تصورات انسانی،روان انسانی را در اخـتیار خـود می‌گیرد.در‌ بیشترین‌ انواع‌ افسردگی که در جهان شناخته شده،اثر این حساسیت بر تصورات جنبه‌ای منفی تـوام‌ بـا‌ انـزواطلبی بیمار دارد و متاسفانه مبتلایان به افسردگی،حالتی را که به آن‌ها دست‌ داده‌ اسـت‌ بـیماری تـلقی نمی‌کنند.

دلتنگی جهانی

کریستوفر مورای رئیس بخش اپیدمیولوژی سازمان بهداشت جهانی در‌ ژنو‌ می‌گوید:در سـال 2020 افـسردگی پس از بـیماری‌های قلبی گسترده‌ترین بیماری دامنگیر بشر‌ خواهد‌ بود‌.چنین اظهارنظری از روند نرخ کنونی افسردگی بـر روی مـنحنی‌های جمعیت‌شناسی در جهان آینده به‌ دست‌ آمده است.در سال 2020 جمعیت جهان پیرتر از جمعیت کـنونی اسـت‌ کـه‌ دلیل‌ کافی برای گسترش افسردگی در جهان است.گفته می‌شود واقعیت از این هم مایوس‌کننده‌تر اسـت‌ و رونـد‌ رشد‌ این بیماری به دلیل مبتلا شدن تعداد بیشتری از جوانان به آن‌ سـرعت‌ بـیشتری خـواهد داشت.به عقیده روانشناسان،افسردگی،بیماری ناشی از مدرنیسم و فشارهای جانبی آن است و جوانان‌، به‌ ویژه در آمـریکا کـه سرعت نوآوری بیش از سایر نقاط جهان است‌ در‌ سنین پایین‌تر در دام این بیماری گـرفتار‌ مـی‌آیند‌.

در‌ روشـهای تشخیص و درمان افسردگی، امروزه از بیمار‌ مبتلا‌ به آزمایش خون،ادارا و اسکن به عمل نمی‌آید و پزشکان در شـناسایی بـیماری بـه‌ علائم‌ آن بسنده می‌کنند.در آمریکا‌ فهرستی‌ از علائم‌ بیماری‌ به‌ وسیله انجمن تشخیص و آمـار آمـریکا منتشر‌ می‌شود‌ که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد،این فهرست 39 نوع افسردگی با‌ ویژگی‌های‌ خاص در سـه درجـه متفاوت توضیح‌ داده شده است.مهمترین‌ نوع‌ افسردگی نوعی است که بیمار‌ طـی‌ دو هـفته متمادی دچار روحیه‌ای تضعیف‌شده،بیزاری از تفریح و لذت بـردن از زنـدگی‌،کـم‌ کردن وزن، اختلال در خواب‌،احساس‌ خستگی‌،از دست دادنـ‌ قـدرت‌ تمرکز،احساس گناه و عدم‌ اعتماد‌ به خود و اندیشیدن به خودکشی می‌شود.

اپیدمیولوژیست‌ها بـا مـراجعه به این فهرست دریافته‌اند کـه‌ نـرخ‌ افسردگی‌های عـمده در جـهان بـین 4 تا‌ 10‌ درصد جمعیت‌ است‌ که‌ احـتمال افـزایش آن به‌ 10 الی 20 درصد وجود دارد.سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد طرحی را که‌ یکصد‌ هزار نـفر از 15 کـشور جهان‌ در‌ آن‌ شرکت‌ داده‌ شده‌اند بـرای دست‌یابی‌ به‌ حقایقی در زمـینه گـسترش بیماری افسردگی و سایر بیماری‌های روانـی بـه موقع اجرا گذارد.

پزشکان معمولا از‌ روشهای‌ آماری‌ استفاده نمی‌کنند و اطلاعات خود را از بیمارانشان‌ بـه‌ دسـت‌ می‌آورند‌،اشکال‌ به‌ دست آوردن اطـلاعات از بـیماران روانـی در این است کـه بـیماران آگاهی چندانی از بیماری خـود بـرای اظهار به پزشک ندارند.این بیماران حتی ناراحتی خود را‌ از بیم آن‌که برچسب بیمار روانـی بـه آن‌ها زده شود به اطرافیان و نزدیکان خـود نـیز بروز نـمی‌دهند.آنـ‌ها تـنها به گفتن چند جـمله از این‌که از چیزی یا نوعی ناراحتی‌ رنج‌ می‌برند اکتفا می‌کنند.از این گذشته،نحوه عنوان کردن عـلائم بـیماری در ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف متفاوت است.در سـال 1980 آرتـور کـلینمن،پروفـسور روانـ‌شناسی و مردم‌شناسی

دانشگاه هاروارد از یک بیمارستان در هونان چین بازدید کرد،او فهرست بیماری‌های افسردگی را همراه داشت،کلینمن مشاهده کرد‌ که‌ 87 درصد از بیماران در علائمی نظیر،گـیجی، خـستگی و سردرد مشترک هستند که این علائم در آمریکا به نوعی افسردگی تعبیر می‌شود. پزشکان این بیمارستان برخلاف پزشکان آمریکایی برای درمان‌ این‌ بیماران از‌ داروهای ضد افسردگی استفاده نمی‌کردند،بلکه بـه آنـ‌ها داروهای گیاهی که در رفع اضطراب موثر بودند می‌دادند‌ و نتایجی مثبت به دست می‌آوردند. به‌طور کلی بیماری افسردگی در کشورهای‌ کمتر‌ صنعتی‌ از نرخ پایین‌تری بـرخوردار اسـت؛مثلا نرخ این بیماری در آمـریکا دویـست برابر چین است.دکتر کلینمن ‌‌می‌گوید‌:گرچه ایده کلی بیماری افسردگی در چین پذیرفته شده است ولی وقتی از‌ بسیاری‌ از‌ چینی‌ها سؤال می‌کنید آیا دچار افسردگی هـستند سـؤال شما را درک نمی‌کنند و حتی بـا کـلمه‌ افسردگی آشنایی ندارند.

کارشناسان تردید ندارند که در بسیاری از کشورها و از جمله‌ چین حجم بزرگی از‌ بازده‌ انسانی بر اثر افسردگی به هدر می‌رود که مهمترین آن خودکشی‌هایی است که صورت می‌گیرد.آمار نـشان مـی‌دهد در آمریکا 15 درصد از کسانی که به افسردگی‌های جدید دچار هستند خودکشی‌ می‌کنند و از دوسوم بقیه انتظار می‌رود که روزی دست به چنین عملی بزنند. سازمان بهداشت جهانی تعداد کسانی را که در جهان سالانه بـر اثـر افسردگی اقـدام به خودکشی می‌کنند هشتصد‌ هزار‌ نفر برآورد کرده است،یعنی یک‌چهارم بیش از کسانی که بر اثر بـیماری سل جان خود را از دست می‌دهند.

دولت‌ها معمولا توجهی به مسأله افـسردگی نـدارند،زیـرا ردگیری بیماری‌ کاری‌ ساده نیست. بیماران جسمی-مثلا مسلولین-در جوامع به راحتی شماسایی می‌شوند.مقدار مرگ‌ومیر نـاشی ‌ ‌از بـیماری سل مشخص است و تعدادی نیز درمان می‌شوند،ولی برخورد با خودکشی‌های ناشی‌ از‌ افسردگی بـسیار مـشکل اسـت.تعداد بیماران،ضایعات ناشی از آن و درصد کسانی را که انتظار می‌رود دست به خودکشی بزنند مشکل مـی‌توان برآورد کرد.از این گذشته در بعضی‌ موارد‌،بیماران‌ مبتلا به افسردگی به فکر‌ کـشتن‌ هم‌ هستند تا خـودکشی. تـا بیست سال دیگر، افسردگی پس از بیماریهای قلبی گسترده‌ترین بیماری رایج در بین ابناء بشر خواهد بود‌.

در‌ یک‌ بررسی مطالب مربوط به حوادث در روزنامه‌های انگلیس‌ در‌ سال 1997 نشان داده شده است که 46 درصد از مطالب این روزنـامه‌های مربوط به خشونت‌هایی بوده که بر‌ اثر‌ بیماری‌های‌ روانی اتفاق افتاده است.شصت درصد خودکشی‌ها مربوط به کسانی‌ بوده که از بیماری افسردگی رنج می‌برده‌اند و تنها سه درصد از بیماران روانی اقدام بـه کـشتن دیگران کرده‌اند‌.همین‌ درصد‌ کم هم روانشناسان را از این‌که یک بیمار وانی ممکن است‌ تبدیل‌ به یک دیوانه خطرناک شود نگران می‌کند.اثرات بیماری‌های روانی در یک جامعه هر اندازه هم‌ کـه‌ دسـت‌کم‌ گرفته شود هزینه‌های هنگفت برای کشورهایی در بردارد که این نوع بیماری‌ها‌ در‌ آن‌ها‌ از درصد بالایی در میان مردم برخوردار است.دکتر ارنست برنت و همارانش از انستیتو‌ تکنولوژی‌ ماساچوست‌ برآورد کرده‌اند که هـزینه‌های مـربوط به بیماری افسردگی در آمریکا سالانه بالغ‌بر 44 میلیارد‌ دلار‌ یعنی تقریبا برابر هزینه بیماری‌های قلبی و عروقی است.این بدان معنی است که‌ هر‌ آمریکایی‌ سالانه شش هزار دلار بابت بیماری افسردگی پرداخـت مـی‌کند.هـفتاد درصد این مبلغ مربوط‌ بـه‌ افـسردگی‌هایی اسـت که بر اثر ناهنجاری‌های شغلی پدید آمده است. هزینه‌های مربوط به‌ درمان‌ بیماری‌ به دوازده میلیارد و چهارصد میلیون دلار بالغ می‌شود. خودکشی مـبتلایان بـا افـسردگی هفت میلیارد و پانصد‌ میلیون‌ دلار به این رقم مـی‌افزاید کـه خسارات ناشی از دست رفتن نیروی‌ انسانی‌ در‌ آن به حساب نیامده است.از طرفی،55 درصد از زیان‌های ناشی از بیماری افسردگی‌ مربوط‌ به‌ کـارکنانی اسـت کـه به علت ابتلاء به بیماری از انرژی کم،تمرکز‌ ناکافی‌،عـوارض ناشی از مصرف دارو برخوردارند و بازدهی بسیار کمتری نسبت به همکاران سالم خود دارند.

در‌ این‌ میان بازار داروهای ضد افـسردگی بـسیار گـرم است.طبق برآورد انستیتو تکنولوژی‌ ماساچوست‌ ارزش بازار جهانی این داروها بـالغ بـر‌ 7 میلیارد‌ دلار‌ است که انتظار می‌رود در پنج سال‌ آینده‌ 50 درصد رشد داشته باشد.دلیل این افزایش تـشخیص‌های اولیـن مـراحل بیماری، کشف‌ داروهای‌ جدید و متدهای نوین درمان است‌.مشهورترین‌ داروی درمان‌ بیماری‌ افـسردگی‌ کـه امـروز به ویژه در آمریکا‌ رواج‌ دارد «پروزاک»است که شرکت سازنده آن «الی‌لیلی»سالانه دو میلیارد و ششصد‌ میلیون‌ دلار بـه جـیب سـهامداران خود سرازیر‌ می‌کند.

اطلاعات تماس


 

آدرس: شهرکرد،چهارراه فصیحی، خیابان 12محرم،نبش کوچه شهید قنبری

 

موبایل:09134849496       تلفن.32225532_038

ایمیل: doctormohammadi.clinic@gmail.com